Formular za prijavu

Molimo vas da pažljivo pročitate pitanja pre nego što krenete da odgovarate. Odvojite vreme i razmislite o odgovorima. Upitnik nije moguće popunjavati iz više puta. Budite pažljivi i iskreno odgovarajte. Sva polja su obavezna.

Vaše ime i prezime

Vaša adresa e-pošte

Broj telefona

Grad/mesto stanovanja

1. Na koji način ste čuli za Sasha Riess Akademiju?

2.Kakvo je vaše prethodno iskustvo sa grumingom?

3. Ako ste obavljali druge poslove pre započinjanja gruming karijere, navedite gde ste sve radili i godine iskustva.

4. Kada bi trebali da opišete sebe sa tri reči, koje bi to reči bile?

5. Gde vidite sebe za pet godina u profesionalnom smislu? (Kako ćete znati da ste dostigli cilj koji ste imali? Šta vas je tačno motivisalo na putu do cilja?)

6. Koje su to vaše tri osobine koje vas ne mogu nikako podržati u profesionalnom razvoju?

7. Kada vas drugi opisuju, koje vaše tri osobne najčešće izdvajaju u odnosu na druge?

8. Koje tri osobine moraju imati vaši poslovni saradnici radi unapredjenja posla?

9. Po čemu bi sebe izdvojili,u poslovnom kontekstu, u odnosu na druge?

10. Koje promene na ličnom i profesionalnom planu očekujete nakon završetka studija?

11. Na skali od 1 do 10 ocenite svoju profesionalnu oblast života sada.

12. Šta Akademija može da očekuje od vas kao studenta?

13. Napišite šta tačno Vi očekujete od Akademije u toku Vašeg školovanja?

14. Kako ćemo biti uvereni da ste baš Vi pravi kandidat za studenta Akademije?